Zatrudnianie młodocianych

Za osobę Młodocianą w rozumieniu kodeksu uważa się osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 15 lat, z zastrzeżeniem, że Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. […]

Przepisy BHP w pracy

Przepisy BHP określają prawidłowe postępowanie pracownika w miejscu pracy. Wszelkie zapisy zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcja BHP powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu, aby każdy pracownik zakładu pracy miał do niej dostęp. Wszystkie stanowiska pracy powinny być czyste i bezpieczne. Pracodawca powinien […]

Obowiązki pracodawców w zakresie BHP

Obowiązków dotyczących BHP pracodawcy posiadają bardzo dużo, natomiast jest tego dobra strona. Pracodawca w wielu sytuacjach zapomina jak istotne jest przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników, co w konsekwencji kończy się wypadkami oraz dużymi karami nakładanymi za brak przeszkolenia. Pieniądze to natomiast nie jest największy problem, bowiem utrata życia albo kalectwo pracownika jest wielkim ciężarem. Do obowiązków […]

Bezpieczeństwo Maszyn

Częściej miejsce pracy jest wyposażone w najróżniejsze maszyny, które jak dowodzą statystyki są najczęstszą przyczyną wypadków. Już nie chodzi wyłącznie o nieumiejętne wykorzystanie, niemniej jednak o jakość maszyn. Przeważnie niewystarczająco duże osłony, zbyt nagrzewające się detale czy słabej jakości materiał wykorzystywany do konstrukcji sprawiają, że łatwo o wypadek. Bezpieczeństwo maszyn jest niewątpliwie najbardziej istotnym elementem, […]

Kontrola z Inspekcji Pracy

W każdej sytuacji przychodzi dzień, kiedy w miejscu pracy pojawia się kontrola, chociaż inspektorzy nie utrudniają pracy to jednakże wymagają zaprezentowania wielu dokumentów, które w większości przypadków mogą stwarzać kłopoty. Kontrola z Inspekcji Pracy testuje w praktyce wszystko, począwszy od szkoleń BHP: inspektor pracy sprawdzi badania lekarskie pracowników, kursy pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa […]

BHP – ogólnie

W teraźniejszych czasach bezpieczeństwo w pracy to bardzo istotna rzecz, bowiem częściej zdarzają się różnorodne wypadki, których można było uniknąć znając zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadki w zdecydowanej większości przypadków zdarzają się pracownikom pracującym na stanowiskach aktywnych, czyli osobom wykonujących czynną pracę na przykład. na maszynach tnących. Chociaż jest dużo zabezpieczeń to jednakże w […]

Instrukcje BHP

W każdej spółce i każdej hali produkcyjnej znajduje się rozpiska BHP, w większości przypadków jest to zbiór podstawowych zasad, których pracownik musi przestrzegać, żeby być bezpiecznym. W ogromnej liczbie przypadków także możemy odkryć w biurze albo innym miejscu dostępnym dla pracowników rozpiskę rozszerzoną, zawierającą wszelkie zasady BHP , a oprócz tego regulacje prawne. W dużej […]

Obowiązki pracowników w zakresie BHP

W znaczącej liczbie przypadków spotykamy się z kilkoma obowiązkami, którym musi podołać pracodawca, niemniej jednak również pracownicy posiadają szereg obowiązków do przestrzegania. Pracownik musi zostać przeszkolony, chociaż jest to wymóg nie tylko pracodawcy to jednakże każdy się musi podporządkować. Obowiązki pracowników w zakresie BHP to także noszenie odzieży ochronnej, przestrzeganie prawidłowego wykorzystywania maszyn, które znajdują […]

Szkolenia BHP

W obecnych czasach kursy BHP to wymóg prawny, jest to spowodowane tym, że przeważnie można było uniknąć wypadków na miejscu pracy znając podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W większości wypadków przewodnik tego rodzaju to parę godzin teorii, gdzie wyjaśniane są groźne sytuacje w danym zawodzie. Instruktorzy zwracają szczególną uwagę na najczęstsze błędy, które popełniają […]