Zatrudnianie młodocianych

Za osobę Młodocianą w rozumieniu kodeksu uważa się osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 15 lat, z zastrzeżeniem, że Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. […]

Przepisy BHP w pracy

Przepisy BHP określają prawidłowe postępowanie pracownika w miejscu pracy. Wszelkie zapisy zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcja BHP powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu, aby każdy pracownik zakładu pracy miał do niej dostęp. Wszystkie stanowiska pracy powinny być czyste i bezpieczne. Pracodawca powinien […]

Obowiązki pracodawców w zakresie BHP

Obowiązków dotyczących BHP pracodawcy posiadają bardzo dużo, natomiast jest tego dobra strona. Pracodawca w wielu sytuacjach zapomina jak istotne jest przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników, co w konsekwencji kończy się wypadkami oraz dużymi karami nakładanymi za brak przeszkolenia. Pieniądze to natomiast nie jest największy problem, bowiem utrata życia albo kalectwo pracownika jest wielkim ciężarem. Do obowiązków […]

Bezpieczeństwo Maszyn

Częściej miejsce pracy jest wyposażone w najróżniejsze maszyny, które jak dowodzą statystyki są najczęstszą przyczyną wypadków. Już nie chodzi wyłącznie o nieumiejętne wykorzystanie, niemniej jednak o jakość maszyn. Przeważnie niewystarczająco duże osłony, zbyt nagrzewające się detale czy słabej jakości materiał wykorzystywany do konstrukcji sprawiają, że łatwo o wypadek. Bezpieczeństwo maszyn jest niewątpliwie najbardziej istotnym elementem, […]

Kontrola z Inspekcji Pracy

W każdej sytuacji przychodzi dzień, kiedy w miejscu pracy pojawia się kontrola, chociaż inspektorzy nie utrudniają pracy to jednakże wymagają zaprezentowania wielu dokumentów, które w większości przypadków mogą stwarzać kłopoty. Kontrola z Inspekcji Pracy testuje w praktyce wszystko, począwszy od szkoleń BHP: inspektor pracy sprawdzi badania lekarskie pracowników, kursy pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa […]

BHP – ogólnie

W teraźniejszych czasach bezpieczeństwo w pracy to bardzo istotna rzecz, bowiem częściej zdarzają się różnorodne wypadki, których można było uniknąć znając zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadki w zdecydowanej większości przypadków zdarzają się pracownikom pracującym na stanowiskach aktywnych, czyli osobom wykonujących czynną pracę na przykład. na maszynach tnących. Chociaż jest dużo zabezpieczeń to jednakże w […]