Zatrudnianie młodocianych

Za osobę Młodocianą w rozumieniu kodeksu uważa się osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 15 lat, z zastrzeżeniem, że Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. […]

Praca w biurze, a przepisy bhp

Praca w biurze wiąże się z wpływem różnych czynników i szeregiem sytuacji, które mogą wpłynąć niekorzystnie na zdrowie, a nawet życie pracownika. Dlatego też stworzono przepisy bhp, zgodnie z którymi pracodawca ma stworzyć odpowiednie warunki pracy. Podstawą jest prawidłowe oświetlenie oraz ergonomiczne stanowisko pracy. Pokój do pracy musi mieć dostęp do oświetlenia zarówno naturalnego, jak […]